Haptotherapie: Praktische toepassingen van tast en gevoel

Haptotherapie is een toepassing van haptonomie, de leer van het gevoel. Als je uit balans bent laat je lichaam dat hoe dan ook merken, het zendt signalen uit. Een ervaren haptotherapeut leert je de signalen te verstaan en is een begeleiding voor iedereen die wordt belemmerd in zijn of haar zelfontplooiing. Haptotherapie kan zinvol zijn voor mensen die niet meer weten wat hun drijfveren zijn en vast lopen in hun gevoel, lichamelijk en emotioneel.

Het belang van voelen

De ontwikkeling van het gevoel begint al als baby. De baby in de baarmoeder reageert al op een liefdevolle aanraking, het voelt zich welkom. Een dwingende hand zal een baby proberen te vermijden.
Zintuiglijke informatie die we opdoen in onze kinderjaren worden opgeslagen en ingelijfd. Onbewust komen ervaringen van vroeger tot uitdrukking in onze houding, bewegingspatronen, mimiek, gebaren en in de intonatie van de stem. Als het vermogen tot voelen niet goed is ontwikkeld of beschadigd is geraakt, heeft dat invloed op je eigen welzijn, relaties, het werk, seksualiteit en de opvoeding van kinderen. Dan is het moeilijk om echt contact te maken.

Ik ontdekte welke invloed gebeurtenissen uit het verleden op mij hadden. Veel meer dan ik had verwacht.

Tineke's hele verhaal

Aanraking en lichamelijk contact

Con-tact [kɔnˈtɑkt] betekent letterlijk samen-voelen. Aanraken is de meest directe vorm van contact. 
Elk mens heeft de natuurlijke behoefte aan te raken en aangeraakt worden, zo staan we in contact met ons eigen gevoel en kunnen we ook verbinding maken met de mensen om ons heen. 
De aanraking, het lichamelijk contact, leert je luisteren naar je lichaam.

Na een aantal maanden werd duidelijk dat het inderdaad gelukt was om meer in contact met mijn gevoel te komen.
Alsof een deur was opengezet.

Marleen's hele verhaal

 

 

Hechting

Hechting is de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders. Hechting is van belang voor de verdere relaties in het leven. 
Veilig gehechte kinderen zullen in perioden van stress de nabijheid zoeken van personen aan wie zij zijn gehecht. In een onbekende situatie zijn zulke personen de uitvalsbasis waarvandaan zij de omgeving verkennen. 
Onveilig gehechte kinderen klampen zich vast aan hun verzorger, of ze gedragen zich juist heel onverschillig en zelfstandig, ongeacht of de situatie stressvol is of niet. 
Alle kinderen hebben een gehechtheidsrelatie met hun opvoeders, maar onveilig gehechte kinderen krijgen veel vaker te kampen met leer- of relatieproblemen, zijn lastig aanspreekbaar, en ontwikkelen een laag gevoel voor eigenwaarde. 
Mensen met een veilige hechting hebben doorgaans stabiele relaties en zijn tevreden met hun relatie, vooral als hun partner ook een veilige hechtingsstijl heeft. Zij hebben vertrouwen in zowel zichzelf als hun partner. Ze durven hun gevoelens te tonen en zijn enerzijds niet bang voor intimiteit, maar anderzijds ook niet om alleen te zijn. 
Kortom, ze hebben een evenwicht gevonden tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid.
Meer over hechting.

Hoe gaat een haptonoom precies te werk?

  • Ervaren

Een haptotherapeut of haptonoom helpt je de signalen die je voelt te vertalen. Met andere woorden: door aan den lijve te ervaren, te voelen wat er aan de hand is, ontstaat bewustwording. Heel concreet leer je, d.m.v. gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking, te luisteren naar je lichaam. Je wordt je weer bewust van wat je voelt en hoe je daarmee omgaat.

  • Veiligheid

Als we ons veilig voelen kunnen we onszelf zijn. Bij onveiligheid trekken we ons terug of we overschreeuwen onszelf. Veiligheid is de basis van waaruit we groeien en ontwikkelen. Haptotherapie helpt je de natuurlijke wisselwerking tussen jou en de ander weer herstellen en verder ontwikkelen. 
Haptotherapie is heel concreet, tastbaar en bij de intake of kennismaking wordt duidelijk of het wat voor je is.

Haptotherapie: Gebalanceerd communiceren

Haptotherapie houdt zich bezig met menselijke relaties waarbij het gaat om de eerder genoemde aanraking en het contact. 
Hoe ga ik om met anderen? Kan ik daarbij mezelf zijn?
Eigenlijk gaat het om bewustzijn van jezelf, juist in de omgang met anderen. 
Daardoor heeft haptotherapie vooral te maken met communicatie tussen mensen, met ontmoeting en aanraking. Het gaat om de juiste balans tussen voelen en denken en handelen.