Veelgestelde vragen

Wat is haptotherapie?
In de haptotherapie gaat het om wat je voelt. Als je uit balans bent laat je lichaam dat hoe dan ook merken, het zendt signalen uit. 
Een haptotherapeut helpt je tijdens de begeleiding de signalen die je voelt te vertalen. 
Door aan den lijve te ervaren en te voelen wat er aan de hand is, ontstaat bewustwording. Heel concreet leer je gedurende de begeleiding te luisteren naar je lichaam.
Dit doen wij door middel van gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking.

Is haptonomie hetzelfde als haptotherapie?
Deze woorden worden wel eens door elkaar gebruikt, maar hier betekenen ze wel degelijk iets anders. Haptonomie, wat letterlijk ‘de leer van het gevoel en de tastzin’ betekent, is de theorie, dat beschrijft wat het belang is van voelen, contact, tastvermogen en dergelijke.
In de praktijk zijn er verschillende toepassingen, waaronder haptotherapie. Een haptotherapeut werkt dus vanuit het gedachtegoed van de haptonomie.

Wat is het verschil tussen een haptonoom en een haptotherapeut?
Vaak worden deze woorden door elkaar gebruikt. “Haptonoom” ligt makkelijker in het gehoor dan “haptotherapeut’.
Belangrijk is of een haptotherapeut aangesloten is bij de beroepsvereniging, de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH), die de kwaliteit van haar aangesloten leden bewaakt.

Werkt een haptotherapeut net als mijn fysiotherapeut met oefeningen geven?
Haptotherapie gaat over bewustwording van jezelf, van de signalen die je lichaam je geeft. Dus alles wat met gevoel en emotie te maken heeft. Dat is het ervaren van wat je voelt. Een haptotherapeut werkt met ervaringsoefeningen maar anders dan bij een fysiotherapeut gaat het niet om het behandelen van lichamelijke klachten.

Voor welk soort klachten is haptotherapie geschikt?
De meeste mensen die bij ons in de praktijk komen geven aan dat ze moeite hebben met naar hun gevoel te luisteren. De klachten die daar vaak bij naar voren komen zijn: stress/burn-out, angstklachten, lichamelijke klachten, maar ook onzekerheid/minderwaardigheid en relatieproblematiek.

Kan haptotherapie gecombineerd worden met andere therapie?
Dat kan, soms is andere therapie al gestart, soms is een andere therapie wenselijk als je al bij de haptotherapeut komt. Het komt wel voor dat een cliënt doorverwezen wordt door een andere therapeut, of dat de haptotherapeut een voorstel doet ook iets anders te gaan starten. Het is dan wel van belang dat er onderling overleg is en er niet onduidelijkheid bestaat over de rol van beide therapeuten. De cliënt moet daar wel zelf toestemming voor geven.

Heb je een verwijzing van de huisarts nodig?
haptotherapie is vrij toegankelijk, er is dus geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Soms brengen mensen de huisarts ervan op de hoogte of wordt in overleg naar een  haptotherapeut verwezen. 

Als ik kies voor haptotherapie, hoe gaat dat in zijn werk?
In eerste instantie gaat het erom een beeld te krijgen van wie je bent en waar je tegen aan loopt. Een haptotherapeut helpt je de signalen die je voelt te vertalen. Met andere woorden: door aan den lijve te ervaren, te voelen wat er aan de hand is, ontstaat bewustwording. Heel concreet leer je, d.m.v. gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking, te luisteren naar je lichaam. Je wordt je weer bewust van wat je voelt en hoe je daarmee omgaat.

Waarom moet je leren voelen, dat is toch vanzelfsprekend?
Mensen zijn oorspronkelijk voelers, jonge kinderen zijn vanzelfsprekend intuïtief. In de ontwikkeling naar volwassenheid is het van cruciaal belang dat je erkenning en bevestiging krijgt voor dat wat je voelt, als eerste door je ouders of verzorgers. 
Als je hierin onvoldoende vrijheid krijgt of je gevoel ontkend wordt, dan leer je minder op je gevoel af te gaan en luister je er minder naar. Er weer naar leren luisteren brengt je weer dichter bij jezelf.

Wat is een geregistreerd lid van de VVH?
Sinds 1993 bestaat er een belangenvereniging, de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH), die de kwaliteit van haar aangesloten leden bewaakt. Er worden eisen gesteld aan de opleiding tot haptotherapeut, er is een nascholingsverplichting en een tuchtrechtregeling bij klachten. Dit wordt bijgehouden in het kwaliteitsregister van de VVH. Het is een keurmerk.

Hoe weet ik of ik een goede haptotherapeut gevonden heb?
Dat is natuurlijk heel persoonlijk, belangrijk is dat je je vertrouwd en veilig voelt bij de haptotherapeut, en daarnaast wil je ook dat hij of zij kennis van zaken heeft. Als je een haptotherapeut hebt gevonden die is geregistreerd bij de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH) dan weet je zeker dat aan kwaliteit eisen worden gesteld.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
Ook dat is heel persoonlijk, en wisselend, en daarom moeilijk in een getal uit te drukken. Het is afhankelijk van waar je tegen aan loopt en de ernst van problematiek. Om toch een schatting te maken zijn tussen de 5 en 15 sessies het meest gebruikelijk.

Hoe lang duurt een haptotherapie behandeling/traject?
meestal duurt een conult of sessie een uur, maar korter of juist langer is ook mogelijk. In het begin is er vaak een frequentie van eens in de week of 2 weken, belangrijk is dat er continuïteit is zodat bewustwording kan groeien.

Wat kost haptotherapie en wordt het vergoed door de zorgverzekeraar? 
De meeste zorgverzekeraars hebben een vergoedingsregeling in de aanvullende verzekering. Voor meer hierover zie verder de pagina met praktische algemene informatie

Wat betekent GZ-haptotherapeut, is dat een beter opgeleide therapeut?
Alle haptotherapeuten die zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Vereniging Van Haptotherapeuten VVH hebben het kenmerk GZ-haptotherapeut. Dat betekent dat de haptotherapeut werkzaam is in de gezondheidszorg (GZ).
 

Mijn vraag staat er niet bij

Stelt u ons gerust uw vraag of vragen, dan zullen we die zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. U kunt daarvoor gebruik maken van het informatieformulier of ons een mail sturen.