Wordt haptotherapie vergoed?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende verzekeringspakket, vaak een percentage per consult, en meestal tot een maximum bedrag per kalenderjaar. Voorwaarde is dat de haptotherapeut is geregistreerd bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Wij zijn geregistreerd onder nummer 72 (Arno Tromp) en 231 (Carolien van Dijk). 
In uw polisvoorwaarden wordt aangegeven aan wat het vergoede bedrag per jaar is. Voor een volledig overzicht zie de website van de Vereniging Van Haptotherapeuten.

Meer over betaling en afzegging is te vinden op de pagina met algemene informatie.

Intake

Haptotherapie is heel concreet, tastbaar en bij de intake of kennismaking wordt duidelijk of het wat voor je is.

Wat is het tarief haptotherapie? 

Een consult van een uur is 84 euro (of 62 euro per 45 minuten). 
Er is geen verwijsbrief nodig, voor het maken van een afspraak kunt u een online formulier invullen.

Zie verder de pagina algemene informatie.

Om te weten wat de regels zijn hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, zie de pagina privacy.