Kosten haptotherapie & vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende verzekeringspakket, vaak een percentage per consult, en meestal tot een maximum bedrag per kalenderjaar. Voorwaarde is dat de haptotherapeut is geregistreerd bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Wij zijn geregistreerd onder nummer 72 (Arno Tromp) en 231 (Carolien van Dijk). 
In uw polisvoorwaarden wordt aangegeven aan wat het vergoede bedrag per jaar is. Voor een volledig overzicht zie de website van de Vereniging Van Haptotherapeuten.

Meer over betaling en afzegging is te vinden op de pagina met algemene informatie.

Intakegesprek

Haptotherapie is heel concreet, tastbaar en bij de intake of kennismaking wordt duidelijk of het wat voor je is.

Wat zijn de kosten van haptotherapie? 

Een consult van een uur is 88 euro (of 66 euro per 45 minuten).
Er is geen verwijsbrief nodig. Voor het maken van een afspraak kunt u een online formulier invullen.

Zie verder de pagina algemene informatie.

Wil je weten hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, lees dan ons privacy beleid na.